Over deze website

De openbare website (de website die u nu bezoekt) is voor iedereen toegankelijk en bevat achtergrondinformatie, handreikingen, voorbeelden, checklists en stappenplannen. De teamplaat voor onderwijsteams bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Grondplaat: deze bevat 10 procesgebieden die in logische ordening processtappen bevatten waarmee een onderwijsteam direct te maken heeft of die naastgelegen aan het werk van het team zijn. Door te klikken op de onderdelen van het schema op de homepage zijn beschrijvingen van de processen en bijpassende links en servicedocumenten te vinden.
  • Activiteitenketens: dit zijn praktisch geordende uitwerkingen waarbij activiteiten van meerdere procesgebieden uit de grondplaat met elkaar zijn verbonden en soms zijn verdiept.
  • Servicedocumenten: is een overzicht van servicedocumenten die als los document, per procesgebied of allemaal tegelijkertijd te downloaden zijn.
  • Casussen: dit zijn beschrijvingen van onzekere gebeurtenissen en situaties die zich in de praktijk kunnen voordoen en in positieve of negatieve zin het behalen van doelstellingen kunnen beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan bpv-overeenkomsten die niet tijdig zijn ondertekend, of aan maatwerktrajecten waarbij voor studenten individuele leerroutes aangepast worden.

Tips voor verbetering?

Deze omgeving is door het Kennispunt MBO ontwikkeld. De huidige versie is 1.2. De ambitie is een website te maken die herkenbaar is voor onderwijsteams, gebruiksvriendelijk is en daadwerkelijk bijdraagt aan de verdere versterking van de onderwijskwaliteit. Feedback en tips zijn welkom en zullen worden meegenomen in een volgende versie!