Digitale Teamplaat onderwijskwaliteit

Onderwijsteams zijn aan zet voor de kwaliteit van het onderwijs in het mbo. De Teamplaat onderwijskwaliteit (TPO) maakt het voor onderwijsteams mogelijk om deze kwaliteit zichtbaar te maken en te verbeteren. In een digitale omgeving worden via diverse platen de relaties en verbanden van de onderwijsprocessen in kaart gebracht. Aan de hand van de platen kunnen zij met elkaar in gesprek over wat er moet gebeuren, wie wat doet en welke kansen en risico’s er zijn als processen veranderen, opleidingen opnieuw opgezet worden of afspraken anders lopen dan verwacht.

Wat is het?

De platen brengen alle activiteiten in kaart die een onderwijsteam zelf uitvoert of waarmee het indirect te maken heeft. De platen zijn toegankelijk via een openbare website met achtergrondinformatie, handreikingen, voorbeelden, checklists en stappenplannen. De platen zijn vergelijkbaar met de bestaande Procesarchitectuur Examinering. De platen en onderliggende servicedocumenten zijn hulpmiddelen die onderwijsteams kunnen gebruiken of inspireren. Het gebruik is niet verplicht.

Voor wie?

De website kan gebruikt worden door alle onderwijsteams in het mbo. Gewoon als reguliere tool om de onderwijskwaliteit in kaart te brengen, maar juist ook wanneer onderwijsteams opleidingen willen vernieuwen, aan de slag willen met maatwerk of leven lang ontwikkelen geven de platen inzicht in de activiteiten die hierdoor geraakt worden.

Status?

Deze website wordt in 2022 doorontwikkeld. Het kan voorkomen dat sommige informatie niet meer actueel is. Voor de meest actuele handreikingen kan je terecht bij het Kennispunt MBO.